webbtv

rörlig bild & webb-tv

De senaste åren har användningen av rörlig bild på webbsajter och sociala medier fullkomligt exploderat. Allt fler väljer att kommunicera med rörlig bild och jag får allt oftare frågor från olika organisationer som vill utveckla sin kommunikation med video. Funderingarna gäller allt från val av användarvänlig utrustning för enklare filmproduktioner till vad som krävs tekniskt för att kunna producera direktsänd webb-tv via en egen play-kanal. När det gäller direktsänd webb-tv är det många kommuner som hör av sig med en önskan om att göra sina kommunfullmäktigemöten mer tillgängliga för invånarna. Här ställer visning av talar- och agendalistor krav på speciella tekniska lösningar. Under de senaste åren har jag lett projekt både för Norrköpings kommun och Linköpings kommun i syfte att upphandla helhetslösningar för video i form av play-kanaler, båda med kommunfullmäktigesändningar som en central del. Dessutom har jag gett tekniska råd till en lång rad andra kommuner som önskat starta eller utveckla sina kommunfullmäktigesändningar eller utveckla arbetet med rörlig bild.

Är ni också en kommun som planerar att börja med webbsändningar av kommunfullmäktige eller ett företag eller organisation som vill sända presskonferenser eller seminarier, kontakta mig gärna så kanske jag kan hjälpa er att ta fram en teknisk lösning som fungerar för er.

Detta är något av vad jag kan erbjuda:

Tekniska lösningar vid inköp av utrustning för videoproduktion & webb-tv

Helhetslösningar för webbsändningar med agenda- & talarlistor

Tekniska specifikationer och kravdokument vid inköp och upphandlingar av videoplattform & play-kanal

Kommunikationsstrategier för rörlig bild

Framtagande av grafiskt koncept och utseende för play-kanal

Anpassning av grafisk profil för videoproduktion

Produktion av vinjetter att använda vid videoproduktion & webb-tv